Vi är med dig hela vägen.
Vi hjälper dig med allt från rådgivning, leverans, installation och support.

Du behöver inte veta hur kryptering går till – det räcker med att vi vet!

Teknik, kvalité och support…

Dessa tre ord genomsyrar hela vårt företag, våra produkter, tjänster och sätt att tänka.

Produkter

Vi har valt att arbeta tillsammans med flera stora tillverkare beroende på våra kunders varierande krav.

Tjänster

Våra erfarna tekniker hjälper ert företag med allt från utvärdering, strategi och design till implementation och service.

Support

Vi skall i nära samarbete med kunden utreda, föreslå och installera IT-lösningar.

Vi skall i nära samarbete med kunden utreda, föreslå och installera IT-lösningar.

Därefter ta ansvar för rekommenderade lösningar och genom driftsstöd, utbildning, support och teknisk service fullfölja och vidareutveckla våra kunders IT-satsningar.
Samarbetet är en ovärderlig resurs för både våra kunder och oss framförallt med tanke på den utveckling som sker i vår expansiva bransch

Varför välja oss?

Det kvittar hur tekniskt avancerade produkter eller tjänster vi levererar om vi ändå inte kan kommunicera med medmänniskor i vår omgivning så att de begriper vad vi säger och får förståelse för vad som sker, hur det sker och varför det sker.

Vi har valt att arbeta tillsammans med flera stora tillverkare beroende på våra kunders varierande krav.

Exempel på några större aktörer är ASUS, Brother, DELL, Microsoft. Detta utökande samarbete tillsammans med en hel del nylanserade produkter gör i sin tur PCKraft till en intressant partner för såväl små som medelstora företag.

Våra Tjänster

Vi samarbetar med de bästa företagen i branschen som levererar bl a verktyg för dokumentation av nätverk och inventering av hård- och mjukvara.

Om Oss

Samarbetet är en ovärderlig resurs för både våra kunder och oss framförallt med tanke på den utveckling som sker i vår expansiva bransch.

Kompetens

PCKraft Data AB kännetecknas av hög kompetens inom kundernas verksamhetsområden. PCKraft Data AB ska vid varje tillfälle leverera den för kunden mest optimala lösningen med rätt kvalitet till rätt pris inom avtalad tid.